top1
top2
top3

ONDERNEMINGSPROFIEL VAN HENDRIK VAN WYK VERVOER

Die groot sukses van die onderneming word toegeskryf aan die basis waarop besigheid gedoen word nl. stiptelikheid, eerlikheid en billikheid teenoor almal, gebasseer op ‘n Christelike grondslag met ons leuse,“GOD BESKERM ONS”

Hendrik van Wyk Vervoer is alreeds 26 jaar en tans in die tweede geslag van die Van Wyk’s, in die vervoer bedryf. ‘n Groot verskeidenheid van produkte word vervoer na enige plek in die Suidelike halfrond. Op die huidige oomblik is die meeste roetes in Suid Afrika, Botswana, Swaziland en Namibia.

Die onderneming het op die oomblik 130 voertuie in bedryf en die voertuie varieer tussen “Tautliners, Slopers, Side-Tippers, Tankers, Brick Trailers & Flatdecks” om juis aan die grootste verskeidenheid behoeftes van ons kliënte te kan voorsien.

Elke trok is te alle tye in ‘n goeie padwaardige toestand met betroubare bestuurders wat gereeld, deeglik ge-evalueer en getoets word. Elke bestuurder word ook gereeld en op onverwagste tye getoets vir moontlike alkohol inname. Elke voertuig word stiptelik en gereeld na elke 15,000 kilometers gediens. Dit maak voorsiening vir die minimum onderbrekings van opdragte wat stiptelik afgehandel word.

Die vloot is 24 uur onder kontrole. Elke vragmotor is toegerus met opsporingsisteme wat elkeen ‘n korrekte weergawe gee van waar elke voertuig op ‘n gegewe oomblik is of was, watter roete dit gery het, waar en vir hoe lank dit gestop het en teen watter spoed dit gery het. Dit alles maak dit moontlik om te alle tye op hoogte te wees van waar die voertuig is en wat elkeen op ‘n gegewe oomblik doen of gedoen het.

Daar word van klaringsagente gebruik gemaak om die oorgrens dokumentasie gereed te kry sodat elke voertuig probleemvry oorgrens kan beweeg.

Verskeie groot kliënte maak op ‘n gereelde basis van ons dienste gebruik waarvan die Imperial Groep die grootste is.

 

HENDRIK VAN WYK VERVOER - BUSINESS PROFILE

The success of Hendrik van Wyk Transport is build on a few principles namely strictness, promptness, honesty and fairness to all, based on a Christian foundation with our logo “GOD PROTECT US”

Hendrik van Wyk Transport has been in the transport business for 26 years and in the second generation of Van Wyk’s. A variety of products are moved all over Southern Africa, mainly in South Africa, Botswana, Swaziland and Namibia.

The business has a fleet of 130, 34 ton motor vehicles which vary from Taut liners, Slopers, Side-Tippers, Tankers, Brick Trailers & Flat-decks, making sure that every need in our client’s specific field, are met.

All vehicles are roadworthy at all times. Every motor vehicle is strictly serviced after each 15,000 kilometers. This is to prevent any delays on orders that must be fulfilled safely and in time. Each driver are intensely evaluated and tested on its driving skills and revaluated on a regular basis. All drivers are tested at random for any alcohol intake.

The fleet is on 24 hour surveillance. Every motor vehicle is fully equipped with a reliable driver, tracker systems to identify movement, route, speed and stops of each motor vehicle at all times. All this information helps in knowing at all times where the vehicle is and to prevent, overcome or help in time in case of any potential problems.

We make use of reliable clearing agents to supply, the necessary and correct cross border documentation to prevent any delays or difficulties while crossing the borders.

We have a great variety of important clients which make use of us on a regular basis, the Imperial Group, which is one of the largest.